Vrácení a storno podmínky

Zásady vrácení a zrušení zakoupených souborů - Crello

Soubory zakoupené na webu se nemohou vrátit ani vyměnit.

Pokud je soubor zakoupený na webu nevhodné kvality, může Crello po ověření vady či nedostatku vrátit náklady za tento soubor na účet zákazníka.

Základem opětovného zvážení skutečnosti, že jste si zakoupili soubor(y), je požadavek zákazníka v podpůrné službě s uvedením emailu na jeho účtu, potvrzení platby z emailu o nákupu nebo faktury z historie fakturace uživatele a důvodů uvádějících, proč je kvalita Souboru(ů) nevyhovující.

Kritéria, podle nichž se kvalita souborů považuje za nevhodnou, určují odborníci společnosti Crello v každém případě na základě vlastního uvážení.

Crello si vyhrazuje výhradní právo rozhodovat o životaschopnosti jakéhokoli souboru a jeho specialisté na zajištění kvality budou s vámi spolupracovat na dosažení spravedlivého řešení.

Prohlášení: Původní, právně závazná verze tohoto dokumentu je psána v angličtině a je přeložena do jiných jazyků pro pohodlí našich neanglicky mluvících uživatelů. Pokud existují rozdíly mezi anglickou verzí a přeloženou verzí, nahradí přeloženou verzi anglická verze.

Pravidla pro vrácení a zrušení předplatného - Crello

Předplatné Crello Pro lze zakoupit výběrem některého z následujících plánů: Měsíční plán (obnovuje se automaticky) nebo Roční plán (obnovuje se automaticky).

Předplatné Crello Pro se automaticky obnovuje 1 měsíc nebo 1 rok po datu nákupu. Uživatelé mohou předplatné zrušit, než se automaticky obnoví. Pokud uživatel zruší předplatné Crello Pro nebo je předplatné Crello zrušeno z důvodu neschopnosti vybrat prostředky na další období, obsah a nástroje obsažené v plánu Crello Pro přestanou být k dispozici od prvního dne po skončení placeného období. Crello nabízí 7denní bezplatnou zkušební verzi předplatného Pro, pomocí které si všichni uživatelé plánu zdarma mohou vyzkoušet všechny placené funkce Crello, než se rozhodnou upgradovat svůj účet. Bezplatná zkušební verze je k dispozici před zakoupením předplatného Pro. Bezplatné zkušební předplatné má ve výchozím nastavení zapnuto automatické obnovení a automaticky se převede na placený tarif, který si uživatel vybral, pokud uživatel nezruší automatický nákup předplatného před datem platby.

Pokud se uživatel rozhodne zrušit automatické obnovení předplatného Crello Pro, musí tak učinit v záložce Nastavení účtu / Fakturace / tlačítko Zrušit předplatné.

Po zrušení předplatného Crello Pro se funkce stanou nedostupnými od prvního dne po skončení placeného období.

help_legal_cancellation_policy_paragraph_11_1

Důležité: Crello může, ale není povinno poskytovat uživateli varování o nadcházejícím vypršení platnosti předplatného jakýmkoli způsobem komunikace (email, dopis, telefon, fax atd.).

Pokud je soubor vytvořený/stažený během aktivního předplatného Crello Pro nevhodné kvality, může Crello takový soubor vrátit na účet zákazníka nebo poskytnout uživateli placený obsah (soubory) zdarma.

Kritéria, podle nichž se kvalita souborů považuje za nevhodnou, určují odborníci společnosti Crello v každém případě na základě vlastního uvážení.

Crello si vyhrazuje výhradní právo rozhodovat o životaschopnosti jakéhokoli souboru a jeho specialisté na zajištění kvality budou s vámi spolupracovat na dosažení spravedlivého řešení.

Tento článek nepomohl?Kontaktujte podporu