cs

Vrácení a storno podmínky

Zásady vrácení a zrušení zakoupených souborů - Crello

Soubory zakoupené na webu se nemohou vrátit ani vyměnit.

Pokud je soubor zakoupený na webu nevhodné kvality, může Crello po ověření vady či nedostatku vrátit náklady za tento soubor na účet zákazníka.

Základem opětovného zvážení skutečnosti, že jste si zakoupili soubor(y), je požadavek zákazníka v podpůrné službě s uvedením emailu na jeho účtu, potvrzení platby z emailu o nákupu nebo faktury z historie fakturace uživatele a důvodů uvádějících, proč je kvalita Souboru(ů) nevyhovující.

Kritéria, podle nichž se kvalita souborů považuje za nevhodnou, určují odborníci společnosti Crello v každém případě na základě vlastního uvážení.

Crello si vyhrazuje výhradní právo rozhodovat o životaschopnosti jakéhokoli souboru a jeho specialisté na zajištění kvality budou s vámi spolupracovat na dosažení spravedlivého řešení.

Prohlášení: Původní, právně závazná verze tohoto dokumentu je psána v angličtině a je přeložena do jiných jazyků pro pohodlí našich neanglicky mluvících uživatelů. Pokud existují rozdíly mezi anglickou verzí a přeloženou verzí, nahradí přeloženou verzi anglická verze.

Pravidla pro vrácení a zrušení předplatného - Crello

Předplatné Crello Pro lze zakoupit výběrem některého z následujících plánů: Měsíční plán (obnovuje se automaticky) nebo Roční plán (obnovuje se automaticky).

Předplatné Crello Pro je automaticky obnoveno 1 měsíc nebo 1 rok po datu nákupu. Uživatelé mohou automatické předplatné zrušit, než se automaticky obnoví. Pokud uživatel zruší předplatné Crello Pro nebo pokud zruší předplatné Crello z důvodu nemožnosti vybrat prostředky na další období, nebudou obsah ani nástroje zahrnuté do plánu Crello Pro k dispozici od prvního dne po skončení placeného období. Crello nabízí bezplatnou zkušební verzi pro předplatné Pro, se kterou si mohou všichni uživatelé programu bezplatného plánu vyzkoušet všechny placené funkce Crello, než se rozhodnou upgradovat svůj účet. Zkušební verze zdarma je k dispozici poté, co se uživatel přihlásí na stránce „Ceny“ nebo prostřednictvím formuláře „Zkušební verze zdarma“ s přidáním platebních údajů. Bezplatná zkušební verze programu Pro je k dispozici 14 dní po aktivaci a automaticky se převede na plán, který si uživatel vybral, pokud uživatel nezruší automatický nákup předplatného před datem účtování.

Pokud se uživatel rozhodne zrušit automatické obnovení předplatného Crello Pro, musí tak učinit v záložce Nastavení účtu / Fakturace / tlačítko Zrušit předplatné.

Po zrušení předplatného Crello Pro se funkce stanou nedostupnými od prvního dne po skončení placeného období.

Důležité: Crello může, ale není povinno poskytovat uživateli varování o nadcházejícím vypršení platnosti předplatného jakýmkoli způsobem komunikace (email, dopis, telefon, fax atd.).

Pokud je soubor vytvořený/stažený během aktivního předplatného Crello Pro nevhodné kvality, může Crello takový soubor vrátit na účet zákazníka nebo poskytnout uživateli placený obsah (soubory) zdarma.

Kritéria, podle nichž se kvalita souborů považuje za nevhodnou, určují odborníci společnosti Crello v každém případě na základě vlastního uvážení.

Crello si vyhrazuje výhradní právo rozhodovat o životaschopnosti jakéhokoli souboru a jeho specialisté na zajištění kvality budou s vámi spolupracovat na dosažení spravedlivého řešení.

Tento článek nepomohl?Kontaktujte podporu

Potvrďte svůj email pro dokončení registrace.