VOORWAARDEN ANNULERINGEN EN RESTITUTIES

Retournerings- en annuleringsbeleid voor aangeschafte bestanden — Crello

Bestanden die op de Website zijn aangeschaft kunnen niet worden teruggegeven of ingewisseld.

Indien een op de Website aangeschaft bestand van onbehoorlijke kwaliteit is, kan Crello, na verificatie van een defect of gebrek, een dergelijk Bestand restitueren op de account van de klant.

Voorwaarde voor het starten van een evaluatie van de kwaliteit van een aangeschaft Bestand(en) is dat de klant een verzoek indient bij de klantenservice met vermelding van zijn/haar account-e-mailadres, een betalingsbevestiging uit een e-mail over de aankoop of een factuur uit de factureringsgeschiedenis van de klant en redenen waarom de kwaliteit van het Bestand(en) onbehoorlijk is.

De criteria volgens welke de kwaliteit van een Bestand(en) als onbehoorlijk wordt(worden) beschouwd, worden voor elk geval apart en naar eigen goeddunken bepaald door de specialisten van Crello.

Crello kan naar eigen goeddunken de levensvatbaarheid van een bestand bepalen, en de specialisten voor de Kwaliteitsgarantie van Crello zullen met u samenwerken om tot een eerlijke en rechtvaardige beslissing te komen.

Disclaimer: De originele, wettelijk bindende versie van dit document is opgesteld in het Engels, en deze is vertaald naar andere talen om tegemoet te komen aan onze niet-Engelssprekende gebruikers. In het geval van enige discrepantie tussen de Engels versie en een vertaalde versie, prevaleert de Engelse versie.

Retournerings- en annuleringsbeleid voor abonnementen — Crello

Een Crello Pro-abonnement kan worden aangeschaft door een van de volgende abonnementen te kiezen: maandabonnement (automatisch verlengd) of jaarabonnement (automatisch verlengd).

Het Crello Pro-abonnement wordt 1 maand of 1 jaar na de aankoopdatum automatisch verlengd. Gebruikers kunnen hun abonnement opzeggen voordat het automatisch wordt verlengd. Als het Crello Pro-abonnement door de gebruiker wordt opgezegd of als het Crello-abonnement wordt geannuleerd omdat er voor de volgende termijn geen geld kan worden afgeschreven, zijn de inhoud en tools van het Crello Pro-abonnement niet meer beschikbaar vanaf de eerste dag na het einde van de betaalde periode. Crello biedt een gratis proefperiode van 7 dagen van het Pro-abonnement waarmee alle gebruikers van het Free-abonnement alle betaalde functies van Crello kunnen uitproberen voordat ze beslissen om hun account te upgraden. De gratis proefperiode is beschikbaar voorafgaand aan de aanschaf van een Pro-abonnement. Het gratis proefabonnement heeft standaard een automatische verlenging ingeschakeld en wordt automatisch omgezet naar het betaalde abonnement dat de gebruiker heeft gekozen, tenzij de gebruiker de automatische abonnementsaankoop annuleert vóór de betalingsdatum.

Als de gebruiker besluit om de automatische verlenging van het Crello Pro-abonnement te annuleren, moet hij/zij dit doen via het tabblad Accountinstellingen / Facturering / knop Abonnement annuleren.

Na het annuleren van het Crello Pro-abonnement zijn de functies niet meer beschikbaar vanaf de eerste dag na het einde van de betaalde periode.

help_legal_cancellation_policy_paragraph_11_1

Let op: Crello kan, maar is niet verplicht om de gebruiker waarschuwingen te geven over het verstrijken van het abonnement middels welk communicatiemiddel dan ook (e-mail, post, telefoon, fax, enz.).

Als een Bestand dat tijdens het actieve Crello Pro-abonnement is gemaakt/ gedownload van onbehoorlijke kwaliteit is, kan Crello dit Bestand restitueren naar de account van de klant of de gebruiker gratis betaalde inhoud (Bestanden) aanbieden.

De criteria volgens welke de kwaliteit van een Bestand(en) als onbehoorlijk wordt(worden) beschouwd, worden voor elk geval apart en naar eigen goeddunken bepaald door de specialisten van Crello.

Crello kan naar eigen goeddunken de levensvatbaarheid van een Bestand bepalen, en de specialisten voor de Kwaliteitsgarantie van Crello zullen met u samenwerken om tot een eerlijke en rechtvaardige beslissing te komen.

Heeft dit artikel u niet geholpen?Neem contact op met het ondersteuningsteam