Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 29/09/2020

Ta Polityka określa zakres prywatności i stopień poufności chroniący informacje dostarczane przez użytkowników podczas rejestracji i normalnego użytkowania crello.com („Strony”), usług, programów i udogodnień Crello. W każdej chwili użytkownicy mogą, według własnego uznania, zezwolić lub zabronić gromadzenia i wykorzystywania swoich danych osobowych.

Ta Polityka dotyczy Strony będącej własnością i zarządzanej przez Crello Ltd., cypryjską korporację i jej podmioty stowarzyszone (prowadzące działalność gospodarczą określaną łącznie jako „Crello”). Korzystając ze Strony, użytkownik wyraża zgodę na to, że Crello ma prawo gromadzić, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe użytkownika zgodnie z zasadami niniejszej Polityki.

Crello ogłasza i akceptuje swoją odpowiedzialność za ochronę danych osobowych użytkownika. Niniejszy dokument zawiera zasady, według których takie informacje są gromadzone i wykorzystywane, a także powody ich ujawnienia. Te zasady mają zastosowanie do wszelkich danych osobowych zbieranych przez Crello.

GROMADZENIE INFORMACJI

W czasie pracy ze Stroną, techniczne informacje nieosobiste dotyczące użytkownika, takie jak adres IP użytkownika, adres innej strony, z której użytkownik wszedł na Stronę, czas wizyty, typ przeglądarki i wersja językowa, mogą być zbierane automatycznie. Możemy również zbierać i analizować informacje nawigacyjne, a mianowicie adres i ścieżkę użytkownika na Stronie, działania wykonywane na Stronie, skoki do i z linków wewnętrznych, itp.

Dane osobowe użytkownika są zbierane wyłącznie za jego uprzednią zgodą na gromadzenie i wykorzystywanie określonych informacji w ramach tych zasad. Udzielając takiej zgody, użytkownik podaje takie informacje dobrowolnie.

„Dane osobowe” obejmują:

 • Informacje dostarczone przez użytkownika podczas rejestracji na Stronie, w tym login, imię i nazwisko oraz adres e-mail;
 • Informacje dostarczone przez użytkownika podczas zakupu, takie jak adres rozliczeniowy i numer karty kredytowej.

Zarejestrowani użytkownicy mają również możliwość podania dodatkowych danych osobowych, takich jak adres i numer telefonu w ramach swojego profilu. Każdy użytkownik może kontrolować, jakie informacje są wyświetlane publicznie na stronie „Edycja profilu”.

Crello nigdy nie wymaga od użytkowników przekazywania danych genetycznych, danych biometrycznych, informacji ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne użytkowników, ich poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych oraz danych dotyczących ich zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej.

Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili odmówić podania danych osobowych. Jednakże w tym przypadku niektóre funkcje i usługi oferowane na Stronie mogą ulec pogorszeniu i/lub stać się niedostępne, w części lub w całości.

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Crello gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkownika w następujących celach:

 • Tworzenie, zarządzanie i utrzymanie konta;
 • Przetwarzanie zapytań i operacji użytkownika na Stronie;
 • Obsługa klienta;
 • Analiza danych i badania statystyczne w celu ulepszenia oferowanych towarów, produktów lub technologii;
 • Dostarczanie i wyświetlanie treści specjalnie dobranych zgodnie z preferencjami i zainteresowaniami użytkownika;
 • Utrzymanie funkcjonowania obszarów interaktywnych;
 • Płatność prowizji;
 • Identyfikacja dostarczonych plików;
 • Komunikacja i kontakty w sprawach dotyczących transakcji zawieranych przez użytkownika;
 • Powiadomienie użytkownika Strony o nowych towarach i usługach;
 • Komunikacja marketingowa w celu promocji i reklamy produktów Crello i produktów firm trzecich.

Crello poprosi o zgodę użytkownika przed wykorzystaniem jego danych osobowych do celów innych niż wymienione w tej Polityce.

Crello gromadzi dane osobowe tylko o swoich użytkownikach i nie wymaga od użytkowników podawania Crello danych osobowych osób trzecich, z wyjątkiem sytuacji udostępniania podglądu lightbox, jak opisano poniżej.

Crello ma możliwość wysyłania komunikatów dotyczących transakcji dokonywanych przez użytkownika, przypomnień o płatnościach oraz pytań dotyczących potwierdzenia zakupu.

Użytkownicy mogą wybrać możliwość rezygnacji z subskrypcji materiałów promocyjnych i reklamowych jednym kliknięciem. Crello nie będzie dalej wysyłać wiadomości promocyjnych i reklamowych po otrzymaniu sprzeciwu od użytkownika. Rezygnacja z subskrypcji jednym kliknięciem nie jest dostępna dla wiadomości transakcyjnych, które są ogólnie wymagane. Aby zrezygnować z komunikacji związanej z transakcjami, użytkownicy dezaktywują swoje konta.

Nasze wiadomości promocyjne i reklamowe będą zawsze wyraźnie oznaczone jako promocyjne i/lub reklamowe i zawsze będą zawierać zarówno zwrotny adres e-mail, jak i fizyczny adres pocztowy Crello. Zwrotny adres e-mail będzie mógł odbierać wiadomości od użytkownika przez co najmniej 30 dni po przesłaniu oryginalnej wiadomości.

Dane osobowe gromadzone przez Crello mogą być przetwarzane i przechowywane w innych krajach w obiektach należących do Crello i/lub legalnie wykorzystywanych przez Crello. Dostarczając Crello dane osobowe, użytkownicy zezwalają na ich transfer poza granice kraju w ramach takiego wykorzystania, pod warunkiem, że przepisy o ochronie prywatności innych krajów, do których informacje są przekazywane, mogą nie być tak zabezpieczone jak te w jurysdykcji użytkowników.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w tych zasadach, Crello nie ujawnia, nie sprzedaje, nie wynajmuje, nie użycza, nie wynajmuje ani nie udostępnia danych osobowych użytkownika osobom trzecim.

Dane osobowe użytkowników mogą być ujawniane i udostępniane agencjom partnerskim świadczącym usługi w imieniu Crello. Usługi mogą obejmować transfer pieniędzy, przechowywanie danych, licencje na odsprzedaż, przetwarzanie płatności itp. Strony trzecie otrzymają jedynie informacje wymagane do świadczenia określonych usług; informacje będą przechowywane i chronione przez te same zasady i poziom ochrony, który zapewnia Crello, i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów.

Informacje o użytkownikach mogą być również przekazywane i ujawniane jako aktywa biznesowe w przypadku nabycia, sprzedaży lub przejęcia przedsiębiorstwa. W takim mało prawdopodobnym przypadku Crello poinformuje użytkowników zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

Crello zastrzega sobie prawo do ujawnienia i przekazania danych osobowych użytkowników, jeśli jest to wymagane przez prawo i kiedy uważamy, że ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych praw i/lub wykonania postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu prawnego obsługiwanego na naszej Stronie.

DOSTĘP DO WŁASNYCH INFORMACJI OSOBOWYCH

Informacje wskazane przez użytkowników na Stronie można przeglądać i edytować w dziale „Menu główne – Profil”. Alternatywnie użytkownicy mogą skontaktować się z Crello pod adresem [email protected] i poprosić o kopię informacji zebranych przez Crello, aby je wyodrębnić i dostarczyć w czytelnym formacie. Crello odpowie na takie żądanie bez zbędnej zwłoki.

Informacje o użytkownikach będziemy przechowywać tak długo, jak długo ich konta będą aktywne lub w razie potrzeby w celu świadczenia usług użytkownikom.

Użytkownicy skontaktują się z nami pod adresem [email protected] w celu usunięcia swojego konta lub zażądania usunięcia lub zaprzestania wykorzystywania ich informacji do świadczenia usług. W takim przypadku będziemy przechowywać informacje dotyczące użytkownika tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, zapobiegania oszustwom, rozwiązywania sporów i wykonywania naszych umów.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII

Crello i nasi partnerzy używają plików cookie lub podobnych technologii do analizowania trendów, administrowania stroną internetową, śledzenia ruchów użytkowników na stronie internetowej oraz gromadzenia informacji demograficznych o bazie użytkowników jako całości. Użytkownicy mogą kontrolować korzystanie z plików cookie na poziomie przeglądarki internetowej. Aby zarządzać plikami cookie Flash, kliknij tutaj:https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

Współpracujemy z zewnętrzną siecią reklamową w celu wyświetlania reklam na naszej Stronie lub zarządzania reklamami na innych stronach. Nasz partner sieci reklamowej wykorzystuje pliki cookie i sygnały nawigacyjne sieci Web do gromadzenia informacji nieosobowych na temat działań użytkowników na tej i innych stronach internetowych w celu zapewnienia użytkownikom ukierunkowanej reklamy w oparciu o ich zainteresowania. Jeśli użytkownicy nie chcą, aby informacje te były wykorzystywane do wyświetlania ukierunkowanych reklam, mogą zrezygnować, klikając tutaj. https://preferences-mgr.truste.com. Należy pamiętać, że nie oznacza to rezygnacji z wyświetlania reklam. Użytkownicy będą nadal otrzymywać ogólne reklamy.

Użytkownicy mogą zezwolić lub zabronić stosowania i akceptacji plików cookie na swoich urządzeniach. Jeśli pliki cookie są blokowane przez użytkownika, może to uniemożliwić użytkownikowi zarejestrowanie się lub wykonywanie innych interaktywnych funkcji Strony, ale nie wpłynie to na zdolność użytkownika do ogólnej nawigacji na Stronie.

Informacje e-mail zebrane w celu wysłania lighboxów nie są przechowywane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Informacje te nie są udostępniane żadnym innym stronom.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Crello aktywnie monitoruje i egzekwuje standardy ochrony danych podczas wszystkich działań Crello, a mianowicie:

 • Ograniczenie udzielonego dostępu do danych tylko tym pracownikom, którzy potrzebują ich do świadczenia usług na rzecz użytkownika;
 • Podpisanie umów o poufności przez pracowników;
 • Podpisanie przez partnerów i firmy zewnętrzne zaproszone do pełnienia określonych funkcji umów o poufności i umów dotyczących niewykorzystywania takich informacji do jakichkolwiek nieautoryzowanych celów;
 • Szyfrowanie danych dotyczących płatności, takich jak numer karty kredytowej przy użyciu technologii SSL, za pośrednictwem naszych zewnętrznych dostawców usług bramek płatniczych;
 • Przechowywanie danych osobowych uzyskanych od użytkownika w formie zaszyfrowanej, na chronionych komputerach, zabezpieczonych przed nieautoryzowanym dostępem.

Ponieważ nie ma doskonałej, bezpiecznej metody ochrony informacji podczas jej przechowywania, przetwarzania i przekazywania w formie elektronicznej, Crello nie daje pełnej gwarancji pełnego bezpieczeństwa, pomimo wszelkich wysiłków podejmowanych przez firmę. Jeżeli informacje o koncie i dane osobowe użytkownika są chronione hasłem, za bezpieczeństwo i nieujawnianie tego hasła odpowiada użytkownik.

Użytkownicy mają również prawo do złożenia skargi do właściwych organów nadzoru w krajach ich miejsca zamieszkania lub lokalizacji, jeżeli uznają, że Crello może naruszyć którekolwiek z ich praw do prywatności.

WYSYŁANIE LIGHTBOXA

Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z naszej usługi polecania, aby wysłać znajomemu podgląd lightboxa, poprosimy go o podanie adresu e-mail znajomego. Automatycznie wyślemy temu znajomemu jednorazową wiadomość e-mail z zaproszeniem do odwiedzenia Strony i wyświetlenia lightboxa. Crello nie przechowuje tych informacji, służy to wyłącznie do wysłania tej jednorazowej wiadomości e-mail.

OPEN ID

Użytkownicy mogą zalogować się na naszej Stronie za pomocą usług logowania, takich jak Facebook Connect lub Open ID. Usługi te uwierzytelnią tożsamość użytkownika i umożliwią użytkownikom udostępnienie nam niektórych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail w celu wstępnego wypełnienia formularza rejestracji. Usługi takie jak Facebook Connect dają użytkownikom możliwość publikowania informacji o działaniach na Stronie na swoich stronach profilowych w celu udostępniania ich innym osobom w ich sieci.

UŻYTKOWNICY NIELETNI

Strona, zawartość Strony oraz usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby niepełnoletnie i osoby poniżej 18 roku życia, ani też nie są zaprojektowane i nie są przeznaczone do umyślnego i świadomego gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania jakichkolwiek danych osobowych osób niepełnoletnich i osób poniżej 18 roku życia. Crello niezwłocznie usunie dane osobowe dzieci i/lub wyszuka je w celu uzyskania możliwej do zweryfikowania zgody rodziców na zbieranie lub ujawnienie danych osobowych dzieci, gdy tylko pojawi się informacja, że dane osobowe dzieci zostały przekazane lub zebrane za pośrednictwem Strony.

Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że ukończył 18 lat, ma wszystkie możliwości korzystania ze Strony i jest związany zobowiązaniami prawnymi wystarczającymi do ponoszenia odpowiedzialności, która może pojawić się w wyniku korzystania z plików Strony. Użytkownik zgadza się ponosić pełną odpowiedzialność za wszystkie przypadki korzystania ze Strony bez rozróżnienia, a także za korzystanie z loginu i hasła przez osoby trzecie, w tym osoby niepełnoletnie i osoby poniżej 18 roku życia mieszkające z nim/nią.

LINKI

Strona internetowa może zawierać łącza do stron, usług i funkcji stron trzecich, podmiotów zależnych i stowarzyszonych, które mogą korzystać i przestrzegać innych zasad i procedur dotyczących zapewniania poufności niż te określone tutaj. Crello nie odpowiada za politykę poufności takich zasobów.

BLOGI

Nasza strona oferuje publicznie dostępne blogi lub fora społecznościowe. Użytkownicy powinni mieć świadomość, że wszelkie informacje podawane przez nich w tych obszarach mogą być czytane, gromadzone i wykorzystywane przez innych, którzy mają do nich dostęp. Aby poprosić o usunięcie wszelkich danych osobowych z naszego bloga lub forum społeczności, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

Nasz blog jest również zarządzany przez aplikację strony trzeciej, która może wymagać rejestracji użytkownika w celu zamieszczenia komentarza. Nie mamy dostępu ani kontroli nad informacjami zamieszczonymi na blogu. Użytkownicy będą musieli się skontaktować lub zalogować do aplikacji osoby trzeciej, aby usunąć dane osobowe, które zostały zamieszczone w sekcji komentarzy. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób aplikacja osób trzecich wykorzystuje informacje, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

WIDŻETY MEDIÓW SPOŁECZNYCH

Nasza Strona zawiera funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk Lubię to na Facebook oraz widżety, takie jak przycisk Udostępnij to lub interaktywne miniprogramy, które działają na naszej stronie. Funkcje te mogą zbierać adres protokołu internetowego użytkowników, które strony użytkownicy odwiedzają na naszej Stronie i mogą ustawić plik cookie aby umożliwić prawidłowege działanie funkcji. Funkcje mediów społecznościowych i widżety są hostowane przez firmę zewnętrzną lub bezpośrednio na naszej Stronie. Interakcje użytkowników z tymi funkcjami są regulowane przez oświadczenie o ochronie prywatności firmy dostarczającej te funkcje.

ZMIANY TYCH ZASAD

Możemy aktualizować tą politykę prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach informacyjnych. Jeśli dokonamy jakichkolwiek zmian w plikach (lub materiałach), powiadomimy o tym użytkowników za pomocą powiadomienia na tej stronie przed wejściem zmiany w życie. Zachęcamy użytkowników do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk ochrony prywatności.

KONTAKT Z NAMI

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub sugestii dotyczących naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem [email protected] lub pocztą na adres 135 West 26th Street, Suite 4B, New York, NY 10001. Jeśli znajdujesz się w Unii Europejskiej, użyj adresu pocztowego 261, 28th October Street, Agias Triadas, 3035 Limassol, Cypr, aby skontaktować się z Depositphotos EU Limited, który jest wyznaczonym przedstawicielem Crello w sprawach prywatności w Unii Europejskiej.

Zarówno użytkownicy, jak i osoby nie korzystające z usług Crello, mogą swobodnie kontaktować się z Crello w przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub sugestii dotyczących naszej prywatności.

Zastrzeżenie: Oryginalna, prawnie wiążąca wersja tego dokumentu jest napisana w języku angielskim i została przetłumaczona na inne języki dla wygody naszych nieanglojęzycznych użytkowników. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją angielską a wersją przetłumaczoną, wersja angielska zastępuje wersję przetłumaczoną.

Ten artykuł nie pomógł?Skontaktuj się ze wsparciem