tr

Lisans sözleşmeleri

Aşağıdaki, siz ve Crello ve/veya bu sözleşme kapsamında lisans veren olarak görev yapan bağlı ve yan kuruluşları arasında, İndirilen Dosya ve Tasarımları hangi şartlar ve koşullarda kullandığınızı belirleyen yasal bir sözleşmedir crello.com (“Site”) veya başka bir şekilde, size Crello aracılığıyla ulaşılabilir. Herhangi bir Tasarım indirerek, bu sözleşmenin şartlarına (“Sözleşme”) bağlı kalmayı kabul ediyorsunuz.

Crello, bu Sözleşmede herhangi bir zamanda veya herhangi bir zamanda değişiklik, ekleme, düzeltme ve düzenleme yapma hakkını saklı tutar ve siz bu değişikliklere bağlı olmayı kabul edersiniz. Bu tür değişiklikler yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir. Her ne sebeple olursa olsun, bu Sözleşmeye katılmaz ve koşullarını kabul etmezseniz, Siteye giremez ve kaynaklarını kullanamazsınız.

 1. GENEL HÜKÜMLER
  1. Sitede belirtilen ücretlerin tam ve zamanında ödenmesi karşılığında, Crello, izin verilen kullanımlar kapsamında yarattığınız Tasarımlarda bulunan Dosyaları kullanmanız için size münhasır olmayan, kalıcı, dünya çapında, devredilemez ve alt lisanslanamayan bir lisans verir. Size Dosyalarda ve / veya telif haklarında ve / veya fikri mülkiyet haklarında bulunma hakkı verir. Oluşturduğunuz Tasarımlarda yer alan Dosyaların tüm telif hakkı ve / veya diğer fikri mülkiyet hakları Crello ve / veya ilgili sahiplerine / katkıda bulunanlarına aittir.
  2. Tüm Dosyalar yalnızca Sitedeki Tasarımları oluşturmak için kullanılabilir ve yeniden kullanılabilir.
  3. Crello, aşağıdakileri kullanarak tasarımlar oluşturmanıza olanak sağlar:
   1. fotoğraflar, vektör görüntüleri, videolar veya diğer materyaller (bundan sonra "Dosya" veya "Dosyalar" olarak) depositphotos.com;
   2. Open Font License veya CC0 1.0 Universal gibi herkese açık telif hakkı lisansları altında sağlanan içerik;
   3. Brand Assets, graphics, illustrations and other materials (hereinafter as “Elements”); and
   4. manuel olarak tarafınızdan yüklenen içerik.
  4. Tüm Dosyalar yalnızca Sitedeki Tasarımları oluşturmak için kullanılabilir ve yeniden kullanılabilir.
 2. İZİN VERİLEN KULLANıM
  1. Burada verilen hak ve lisans, yarattığınız Tasarımları yalnızca aşağıdaki ilgili şekillerde kullanmanıza izin verir (“İzin verilen kullanım”):
   1. 1280 x 720 veya daha yüksek çözünürlükteki tasarımların dijital formatlarda gösterilmemesi koşuluyla; Web sitenizde ve diğer online kaynaklarda dijital kullanım için,
   2. Diğer imaj veya çekimle birlikte kullanılmış dahil olsa, Tasarımın biten çalışmanın uzunluğunun yüzde ellisinden (%50) fazlasını oluşturmadığı var sayılarak, multimedya sunumlarında ve herhangi bir dağıtım için video çalışmaları üretiminde, yayın performansında ve/veya görüntülenmesinde;
   3. e-posta pazarlaması için;
   4. Tasarımların veya Tasarımları içeren dijital dosyaların bu yazılımdan çıkartılamaması veya ayrılamaması koşuluyla herhangi bir yazılımın üretimi ve geliştirilmesi için;
   5. sahip olduğunuz ve/veya sizin sorumluluğunuzda olan sosyal medya sitelerinde kullanılması için;
   6. yeniden kullanmak üzere Tasarımların arşiv kopyalarını oluşturmak.
   7. Komisyonlu işler yaratmak. Komisyonlu işler ile başkaları için yarattığınız Tasarımları kastediyoruz (örneğin, müşteriniz, işvereniniz veya yükleniciniz).
   8. kişisel kullanım veya satış, reklam veya baskı için 500.000 basılı Tasarım kopyası oluşturmak.
 3. YASAKLI KULLANIM
  1. Şunları yapamazsınız:
   1. Tasarımları burada açıkça izin verilenler dışında kullanmak;
   2. Dosyaları Tasarımlardan ayrı düzenlemek, değiştirmek, değiştirmek, görüntülemek, göndermek, yayınlamak, arşivlemek ve diğer türlü kullanmak;
   3. Paylaşılan bir sürücü, servis, yazılım veya web sitesinde ücretsiz olarak indirmek üzere Tasarımları değiş tokuş etmek, aktarmak veya dağıtmak;
   4. (Komisyonlu bir çalışma oluşturmadığınız takdirde) Tasarımları veya hakları üçüncü kişilere devretmek, satmak, alt lisans vermek, kiralamak, bağışlamak veya başka şekilde devretmek;
   5. Dosyaları Tasarımlardan Çıkarın ve / veya Tasarımların bir üründen çıkarılabileceği koşulları oluşturun;
   6. Tasarımların (bir Komisyon çalışması oluşturmadığınız halde) üçüncü şahıslar tarafından daha başka alanlarda kullanması için erişime açılması;
   7. Değiştirilmemiş Tasarımların, amaçlanan görüntüleme cihazının ekran çözünürlüğünden daha büyük çözünürlüğe sahip elektronik formatta kullanılması;
   8. Tasarımların resmi bir logo, şirket adı veya ticari marka oluşturmak için kullanılması;
   9. Tasarımların Dosya'nın ve / veya Tasarımın fikri mülkiyet haklarını veya üçüncü bir tarafın ticari markasını ihlal edecek şekilde veya aldatıcı reklamlar veya haksız rekabet hakkında şikayette bulunacak şekilde kullanılması;
   10. Tasarımların SPAM e-postaları için kullanılması;
   11. Tasarımların Crello veya Depositphotos ile iş rekabeti yapacak şekilde kullanılması;
   12. Tasarımların Dosya ve / veya Tasarımlardaki modelin herhangi bir girişimin veya ticari markanın ürün veya hizmetlerini onayladığı veya onayladığı sonucuna yol açacak şekilde gösterilmesi, kullanılması veya yayınlanması;
   13. Dosyalarda ve / veya Tasarımlarda tasvir edilen bir kişinin, makul bir şekilde rahatsız edici veya uygunsuz olduğu düşünülebilecek hassas senaryolarda gösterilmesi (örneğin, zihinsel ve fiziksel açıklar, cinsel veya zımni cinsel faaliyet veya tercihler, suç, fiziksel veya zihinsel taciz veya rahatsızlıklar);
   14. Tasarımların pornografik, yasa dışı veya ahlaksız amaçlar için kullanılması
   15. Tasarımların Dosya ve / veya Tasarımlarda bir kişiyi veya modeli utandırabilecek veya yerebilecek ürün veya ürünlerdeki kullanılması;
   16. Tütün veya alkol ürünlerinin reklamı veya tanıtımı için Tasarımların kullanılması;
   17. Tasarımların Dosya ve / veya Tasarımlardaki modelin herhangi bir siyasi parti, politika, aday veya seçilen yetkili tarafından onaylandığı veya öne çıkardığı sonucuna yol açacak şekilde gösterilmesi, kullanılması veya gönderilmesi.
  2. Dosyaların ve / veya Tasarımların yasak kullanımı, telif hakkı ihlali olarak kabul edilir. Üçüncü şahıslar tarafından yapılan hak talepleri de dahil olmak üzere telif hakkı ihlallerinden kaynaklanan tüm zararlardan siz sorumlusunuz. Ayrıca, Crello, kullandığınız herhangi bir Tasarımın lisansınızı telif hakkı ihlali olarak kabul edilen bir şekilde geri alma hakkını saklı tutar.
 4. KULLANICI KISITLAMALARI
  1. Sizin tarafınızdan oluşturulan Tasarımlara sınırsız sayıda kişiye erişim yetkisi verebilirsiniz. Bu yetkili kişiler çalışanlarınız veya iş arkadaşlarınız olmalıdır.
  2. Yukarıda belirtilenlere rağmen, bu lisans yalnızca bir (1) müşteriye kayıtlı kullanıcı olma ve Tasarımları indirme ve kullanma yetkisi verir. Bununla birlikte, Müşterilere, Tasarımlara ek haklar almadıkları ve Tasarımlara erişemedikleri veya bunları sağladığınız malzemelerden elde etmedikleri var sayılarak, Tasarımları içeren materyalleri veya türev çalışmalarını üçüncü şahıslara izin verilen kullanımlar kapsamında çoğaltmaları için devretme izni verilir.
  3. Aynı hesabın Sitede aynı anda birden fazla kullanıcı tarafından kullanılması yasaktır. Siteye erişmek isteyen her kullanıcının kendi hesabına sahip olması gerekir.
  4. Crello, Tasarımlara erişen kişilerin sizin çalışanlarınız veya iş arkadaşlarınız olmadığı durumlarda hesabınızı izleme ve erişimi engelleme hakkını saklı tutar. Ek olarak, Crello hesap verilerinizi paylaşmanızı veya yetkisiz kullanıcıların erişimine izin vermenizi önleyen önlemler alma hakkına sahiptir.
  5. Çalışanlarınızın veya iş arkadaşlarınızın Tasarımları kişisel kullanımları için kullanmalarını önlemek için tüm olası adımları atmayı kabul edersiniz. Bu Sözleşmedeki hiçbir şey, bu lisans altında yetki verdiğiniz kişilere herhangi bir lisansın, fikri mülkiyet haklarının ve / veya diğer hakların verildiği gibi bir anlam içermez.
 5. SÖZLEŞME SÜRESİ
  1. Tasarımı kullanma haklarınız bu Sözleşmeye tabidir ve herhangi bir Tasarımı indirdikten sonra bu Sözleşmeye girersiniz. Gecikmiş ödemelerin, ters ibrazların veya iade ödemelerinin kredi kartı ile yapılmaması veya hesabınızın kontrol edilmemesi koşuluyla, indirilen Tasarım'ı kullanma hakkınız vardır. Hesabınızın vadesi geçmiş ise, vadesi geçmiş bakiye tamamen ödenene kadar indirilen Tasarım'ı kullanma haklarını kaybedersiniz ve Tasarımı veya herhangi bir türev çalışmayı kullanmayı bırakmalısınız ve vadesi geçmiş bakiye ödenene kadar bunları kullanmayı bırakmak için gerekli tüm çabayı göstermelisiniz. Ayrıca, gecikmiş ödemelerin tahsilatında yapılan tüm makul masraflar (avukatlık ücretleri dahil) için Crello’ya ödeme yapmalısınız. Crello, bu Anlaşma ile verilen herhangi bir lisansı iptal etme veya değiştirme ya da herhangi bir nedenle herhangi bir Tasarım'ı benzer / alternatif bir lisansla değiştirme hakkını saklı tutar.
 6. BAĞIMSIZ DENETİM
  1. Crello, bu Sözleşmeyi kabul ettiğinizi doğrulamak için Tasarımın kullanımını denetleme hakkını saklı tutar. Uygulanabilir tüm belgeleri bu doğrulama için hazır hale getirmelisiniz. Bu tür bir denetim, gecikmiş bir ödemenizi belirtmediği sürece Crello tarafından yapılır. Bu durumda vadesi geçmiş ödemenizi, denetim süresince yapılan faiz maliyetleri ile birlikte tam olarak ödemelisiniz.
 7. GARANTİ VE TAZMİNAT
  1. Crello, değiştirilmemiş Dosyaların, bu Sözleşmeye tam olarak yüklenen ve kullanılan, Telif Hakkı, Ahlaki ve Fikri Mülkiyet Haklarını, ticari markaları veya üçüncü şahısların gizlilik veya tanıtım haklarını ihlal etmediğini garanti ve taahhüt eder.
  2. Tasarımı kullanmaktan ve kullanımına uygun lisansları almaktan siz sorumlusunuz. Crello, tedarikçiler tarafından yüklenen Dosyaları dağıtan ve lisanslayan yetkili bir aracıdır.
  3. Sitedeki Tasarımlar ve Dosyalar herhangi bir garanti verilmeksizin “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Tasarımın kalitesi ve kullanımı ile ilgili tüm riskleri üstlenirsiniz. Tasarım'ı kullanmanızın bir sonucu olarak ortaya çıkacak zararlardan, masraflardan ve kayıplardan Crello sorumlu olmayacaktır.
  4. Dosyalarınızı, Tasarımlarınızı veya türettiğiniz çalışmalarınızın kullanımından doğacak her türlü zarar veya yükümlülüğe karşı Crello'yu, memurlarını, çalışanlarını, hissedarlarını, yöneticilerini, idarecilerini, üyelerini ve tedarikçilerini tazmin etmeyi ve muaf tuttuğunuzu kabul edersiniz. Ayrıca, Crello’nun bu Anlaşmanın koşullarını yerine getirmedeki tüm masraf ve giderlerini tazmin etmeyi kabul edersiniz.
  5. CRELLO'NUN TÜM TALEPLER İÇİN TOPLAM MAKSIİMUM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE ZORUNLULUĞU BEŞ BİN ABD DOLARI (5.000$) İLE SINIRLIDIR.
 8. ÇEŞİTLİ
  1. Bu Sözleşmeye girme hakkına ve yetkisine sahip olduğunuzu garanti ve taahhüt ediyorsunuz. Böyle bir hak ve yetkiye sahip değilseniz, tüm Site etkinliğiniz bu Sözleşmeyi ihlal etmiş sayılır.
  2. İşbu Anlaşmanın geçerliliği, yorumlanması ve uygulanması, bu Anlaşmanın yerine getirilmesi veya ihlali veya bunlarla ilgili hususlar, (hukuk doktrini seçimine atıfta bulunmadan) New York Eyaleti'nin iç yasalarına tabidir. İşbu Sözleşmenin geçerliliği, yorumlanması ve uygulanmasına, işbu Sözleşmenin yerine getirilmesine veya ihlal edilmesine neden olan veya bununla ilgili hususlara ilişkin her türlü yasal işlem veya dava, yalnızca Devlet ve İlçede bulunan Devlet veya New York Federal mahkemelerinde yapılır. Bütün taraflar, söz konusu yerlerin mülkiyetine veya kolaylığına itiraz etmekten feragat ederek bu mahkemelerin münhasır yargı yetkisine izin verir. Birleşmiş Milletler Uluslararası Ürün Satış Sözleşmelerine İlişkin Anlaşma, bu Sözleşmeye uygulanmaz veya başka bir şekilde etkilenmez.
  3. Bu Anlaşma, konuyla ilgili olarak Crello ile aranızdaki anlaşmanın tamamını teşkil eder. İşbu Sözleşmenin şartlarından feragat, rıza, değişiklik veya değişiklik yapma, Crello tarafından yazılı olarak imzalanmadıkça, Crello'yu bağlamaz. Bu Anlaşmaya girerek, bu Anlaşmanın şartlarına ek olarak veya bunlara bağlı olarak benzer herhangi bir belgede belirtilen şartlardan feragat edersiniz. Tüm bu terimler, Crello tarafından bu Sözleşmedeki önemli değişiklikler olarak kabul edilir ve reddedilir. Crello ile ıslak bir pulla onaylanmış ayrı bir anlaşma yaparsanız, Crello, Tasarımın kullanımına izin verilen ve yasaklanan yolların listesini değiştirme hakkına sahiptir. Bu tür değişiklikler, değiştirilen anlaşmada açıklanacak ve kaydedilecektir; ancak, bu değişiklikler Sitede yayınlanan ortak Sözleşmede yapılmayacaktır.
  4. Crello bu Sözleşmeyi uygulamak veya yorumlamak için herhangi bir işlem başlatır veya aleyhinize işlem yaparsa, Crello bu tür bir eylemle veya işlemle bağlantılı olarak yapılan tüm masraflardan, giderlerden ve avukatlık ücretlerinden (ilgili tüm masraf ve masraflar dahil) sorumlu tutulamaz.
  5. İşbu Sözleşme ve buradaki hak ve yükümlülükler, Crello'nun önceden yazılı onayı olmadan tamamen veya kısmen tarafınızca devredilemez ve izinsiz herhangi bir izin veya devir işlemine tabi tutulmaz.
  6. Bu Sözleşme ve ilgili tüm belgeler İngilizce olarak yazılmıştır. İngilizce'den başka bir dilde veya herhangi bir versiyondaki herhangi bir çeviri sadece kolaylık sağlamak içindir. İngilizce sürüm ile diğer sürüm arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, İngilizce sürüm geçerli olacaktır.
  7. İşbu Sözleşmede yer alan başlıklar ve başlıklar referans kolaylığı ve rahatlık için dahil edilmiştir ve bu Sözleşmenin yorumlanmasında veya oluşturulmasında dikkate alınmamalıdır.
  8. Tasarım'ı indirerek, bu Sözleşmeyi okuduğunuzu ve Sitenin çalışmasını ve Tasarımların kullanımını düzenleyen diğer belgelere katıldığınızı kabul edersiniz.
  9. Fatura adresinize (kullanıcı profilinizde belirtildiği gibi), IP adresinize ve diğer benzer kriterlere bağlı olarak, faturalarınız, Crello'ya veya buradaki lisans veren olarak görev yapan bağlı ve alt kuruluşlarına ödenebilir. Bu Anlaşmaya girerek, ikamet ettiğiniz ülkeyi veya kaydı yaptığınız ülkeyi belirlemek için verdiğiniz bilgilerin eksiksiz, doğru ve doğru olduğunu onaylarsınız.

BU ANLAŞMAYI KABUL EDEREK BU ANLAŞMAYI OKUDUĞUNUZU VE ANLADIĞINIZI VE BU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEDEN ÖNCE BAĞIMSIZ HUKUKİ DANıŞMANLIK ALMA FIRSATINA SAHİP OLDUĞUNUZU KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. CRELLO'NUN TASARIMLARI SUNMASI KABUL ETTİĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK, BU ANLAŞMANIN HÜKÜM VE KOŞULLARINA BAĞLI OLMAYI KABUL EDERSİNİZ.

BU ANLAŞMANIN ŞART VE KOŞULLARIN İHLALİ DURUMUNDA, CRELLO İNDİRİLEN TASARIMLAR ÜZERİNDE HESAP VE HATIRLAMA LİSANSLARINI ASKIYA ALMA (ÖNCEDEN BİLDİRMEDEN) HAKKINI SAKLI TUTAR.

AMAÇLANAN TASARIM KULLANIMININ SEÇİLMİŞ BİR RUHSAT KAPSAMINDA OLUP OLMADığı KONUSUNDA ŞÜPHENiZ VARSA, LÜTFEN HERHANGi BiR TASARIMI İNDİrMEDEN ÖNCE AÇIKLAMA İÇİN DESTEK HİZMETİMİZE BAŞVURUNUZ.

Yürürlük tarihi: 18 Mayıs 2017

Bu makale yardımcı olmadı mı?Desteğe başvurun

Kaydı tamamlamak için e-postanızı onaylayın.