Gizlilik Politikası

Yürürlük Tarihi: 29.09.2020

Bu Politika, kayıt ve kullanıcıların siteyi normal kullanımları sırasında sağlanan bilgileri koruyan gizlilik kapsamını ve gizlilik derecesini tanımlar. crello.com (“Site”), Crello'nun hizmetleri, programları ve tesisleri. Kullanıcılar istedikleri zaman kendi takdirlerine bağlı olarak kişisel bilgilerinin toplanmasına ve kullanılmasına izin verebilir veya yasaklayabilir.

Bu Politika, bir Kıbrıs şirketi olan Crello Ltd. ve iştiraklerinin (ortak olarak “Crello” olarak anılan ve iş yapan) sahip olduğu ve işlettiği Site için geçerlidir. Kullanıcı, Siteyi kullanarak, Crello'nun kullanıcının kişisel bilgilerini bu Politika kurallarına göre toplama, kullanma ve açıklama yetkisine sahip olduğunu onaylamıştır.

Crello, kullanıcının kişisel bilgilerini korumakla ilgili sorumluluğunu beyan ve kabul eder. Bu belge, bu bilgilerin toplandığı ve kullanıldığı kuralları ve ayrıca bu bilgilerin açıklanmasının sebeplerini içerir. Bu kurallar, Crello tarafından toplanan kişisel bilgiler için de geçerlidir.

BİLGİLERİN TOPLANMASI

Site ile çalışırken, kullanıcının IP adresi, kullanıcının Siteye geldiği başka bir sitenin adresi, ziyaret saati, tarayıcı türü ve dil sürümü gibi kişisel olmayan teknik bilgiler otomatik olarak toplanabilir. Ayrıca, kullanıcının Site’deki adresi ve gezinmesi, Site’de gerçekleştirilen eylemler, iç bağlantılara ve iç bağlantılardan atlama vb. gibi gezinme bilgilerini de toplayabilir ve analiz edebiliriz.

Kullanıcının kişisel bilgileri, yalnızca bu kurallar dahilinde belirli bilgilerin toplanması ve kullanılması için önceden izin alınarak toplanır. Bu izni vererek, kullanıcı bu bilgileri gönüllü olarak sağlar.

"Kişisel bilgiler" şunları içerir:

 • Giriş bilgileri, tam ad ve e-posta dahil olmak üzere, Siteye kayıt sırasında kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler;
 • Satın alma sırasında kullanıcının fatura adresi ve kredi kartı numarası gibi sağladığı bilgiler.

Kayıtlı kullanıcılar ayrıca kendi profilleri içinde adres ve telefon numarası gibi ek kişisel bilgiler sağlama seçeneğine de sahiptir. Her kullanıcı, "Profil düzenle" sayfasında hangi bilgilerin halka açık olduğunu kontrol edebilir.

Crello, kullanıcıların genetik verileri, biyometrik verileri, kullanıcıların ırksal veya etnik kökenlerini ortaya çıkaran bilgileri, politik görüşlerini, dini veya felsefi inançlarını, sendika üyeliğini ve sağlık veya cinsel yaşamları veya cinsel yönelimleriyle ilgili verileri sağlamalarını asla talep etmez.

Her kullanıcı, kişisel bilgilerin gönderilmesini istediği zaman reddetme hakkına sahiptir. Bununla birlikte, bu durumda, Sitede sunulan bazı işlevler ve hizmetler kısmen veya bütünüyle bozulabilir ve / veya kullanılamaz duruma getirilebilir.

KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANIMI

Kullanıcının kişisel bilgilerinin toplanması ve kullanılması, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Crello tarafından gerçekleştirilir:

 • Bir hesabın oluşturulması, yönetimi ve idamesi;
 • Sitede kullanıcının soru ve işlemlerinin işlenmesi;
 • Müşteri hizmetleri;
 • Teklif edilen malları, ürünleri veya teknolojileri geliştirmek amacıyla veri analizi ve istatistiksel araştırma;
 • Kullanıcının tercihlerine ve ilgi alanlarına göre özel olarak seçilen içeriğin sağlanması ve gösterilmesi;
 • Etkileşimli alanların çalışmasının sürdürülmesi;
 • Komisyonların ödenmesi;
 • Verilen dosyaların tanımlanması;
 • Kullanıcı tarafından yapılan işlemlerle ilgili konularda iletişim ve irtibat;
 • Site kullanıcısına yeni ürün ve hizmetler hakkında bildirim;
 • Crello ve üçüncü şahıs ürünlerinin tanıtımı ve reklamı için pazarlama iletişimi.

Crello, kullanıcının kişisel bilgilerini bu Politikada belirtilenler dışında bir amaç için kullanmadan önce kullanıcının rızasını isteyecektir.

Crello, yalnızca kullanıcıları hakkındaki kişisel bilgileri toplar ve kullanıcıların, aşağıda açıklandığı gibi lightbox önizlemesini paylaşması durumu dışında, Crello'ya üçüncü kişilerin kişisel bilgilerini vermelerini gerektirmez.

Crello, kullanıcı tarafından gerçekleştirilen işlemler, ödeme hatırlatıcıları ve satın alma onayıyla ilgili sorular hakkında bildiri gönderebilir.

Kullanıcılar, promosyon ve reklam iletişimlerinden çıkmak için tek tıkla çıkma seçeneğini seçmekte serbesttir. Crello, bir kullanıcıdan itiraz alındıktan sonra tanıtım ve reklam mesajları göndermeyecektir. Bu tek tıklamayla abonelikten çıkma, genellikle gerekli olan işlem iletileri için kullanılamaz. İşlemlere bağlı iletişimlerin devre dışı bırakılması için kullanıcılar hesaplarını devre dışı bırakmalıdır.

Tanıtım ve reklam mesajlarımız her zaman tanıtım ve / veya reklam olarak açıkça tanımlanacak ve her zaman hem iade e-posta adresini hem de Crello'nun mektup adresini içerecektir. Bu geri dönüş e-posta adresi, orijinal mesajın iletilmesinden sonra en az 30 gün boyunca kullanıcının mesajını alabilecektir.

Crello tarafından toplanan kişisel bilgiler, Crello'ya ait olan ve / veya yasal olarak diğer ülkelerde bulunan Crello'ya ait birimlerde işlenebilir ve saklanabilir. Crello'ya kişisel bilgileri sağlayarak kullanıcılar, bilgilerin aktarıldığı diğer ülkelerin gizlilik yasalarının, kullanıcıların yetki alanlarındaki kadar koruyucu olmaması şartıyla, bu kullanım sınırları dahilinde ülke dışına aktarılmasına izin verir.

KİŞİSEL BİLGİLERİN İFŞASI

Bu kurallar dahilinde açıkça belirtilen durumlar haricinde, Crello, kullanıcının kişisel bilgilerini hiçbir üçüncü tarafa ifşa etmez, satmaz, ödünç veremez, ödünç veremez, kiralayamaz veya kullanamaz.

Kullanıcıların kişisel bilgileri, Crello adına hizmet veren ortak kuruluşlarla paylaşılabilir ve bunlara ifşa edilebilir. Bu hizmetler arasında para transferi, veri depolama, satış lisansları, ödeme işlemleri, vb. sayılabilir. Bu üçüncü taraflar yalnızca söz konusu belirli hizmetleri sağlamak için gereken bilgileri alır; bilgi, Crello'nun takip ettiği aynı ilke ve koruma seviyesine göre saklanacak ve korunacaktır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.

Kullanıcılar hakkında bilgi ayrıca, şirketin satın alınması, satılması veya devredilmesi durumunda bir ticari varlık olarak geçirilebilir ve açıklanabilir. Bu olası durumda, Crello kullanıcıları aşağıda belirtilen prosedür doğrultusunda bilgilendirecektir.

Crello, yasaların gerektirmesi ve kullanıcıların haklarını korumak ve / veya Sitemizde sunulan bir adli işlem, mahkeme emri veya yasal işlemlere uymak için gerekli olduğunu düşündüğünde kullanıcıların kişisel bilgilerini açıklama ve aktarma hakkını saklı tutar.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZE ERİŞİM

Sitedeki kullanıcılar tarafından belirtilen bilgiler "Ana Menü -—Profil" bölümünde gözden geçirilebilir ve düzenlenebilir. Alternatif olarak, kullanıcılar Crello’da [email protected] ve Crello tarafından toplanan bilgilerin çıkarılıp okunabilir bir biçimde sunulmasını talep etmek. Crello, bu talebe makul bir gecikme olmadan cevap verecektir.

Kullanıcıların bilgilerini, hesapları etkin olduğu sürece veya kullanıcılara hizmet sağlamak için ihtiyaç duyulduğu sürece saklayacağız.

Kullanıcılar bizimle şuradan iletişim kurabilir [email protected] hesabını iptal etmek veya silmemizi istemek veya bilgilerini sağlamak için hizmetlerini kullanmamak. Bu durumda kullanıcı bilgilerini yalnızca yasal yükümlülüklerimize uymak adına dolandırıcılığın önlenmesi, uyuşmazlıkların çözümü ve anlaşmalarımızın yerine getirilmesi için gereken ölçüde saklayacağız.

ÇEREZLERİN VE DİĞER TEKNOLOJİLERIN KULLANIMI

Crello ve ortaklarımız, trendleri analiz etmek, web sitesini yönetmek, web sitesinin etrafındaki kullanıcıların hareketlerini izlemek ve bir bütün olarak kullanıcı tabanımızla ilgili demografik bilgileri toplamak için çerezleri veya benzeri teknolojileri kullanır. Kullanıcılar, çerezlerin kullanımını bireysel tarayıcı seviyesinde kontrol edebilirler. Flash çerezlerini yönetmek için lütfen buraya tıklayın:https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

Sitemizde reklam yayınlamak veya reklamlarımızı diğer sitelerde yönetmek için bir üçüncü şahıs reklam ağıyla ortaklık yapıyoruz. Reklam ağı ortağımız, kullanıcılara ilgi alanlarına göre reklam hedefli reklam sağlamak için bu ve diğer Web sitelerindeki kullanıcıların etkinlikleri hakkında kişisel olarak tanımlanamayan bilgiler toplamak için çerezleri ve Web işaretlerini kullanır. Kullanıcılar bu bilgileri hedefli reklamlar sunmak için kullanmayacaklarsa, buraya tıklayarak iptal edebilirler. https://preferences-mgr.truste.com. Lütfen bunun reklamcılık hizmetinden çekilmediğini unutmayın. Kullanıcılar genel reklamları almaya devam edecek.

Kullanıcılar, çerezlerinin cihazlarında kullanılmasına ve kabul edilmesine izin verebilir veya yasaklayabilir. Çerezler kullanıcı tarafından engellenirse, kullanıcının Sitenin diğer etkileşimli işlevlerini kaydetmesine neden olabilir veya bu işlevleri gerçekleştirmesini engelleyebilir, ancak kullanıcının Site içinde genel gezinme gerçekleştirme özelliğini etkilemez.

Işık kutuları göndermek için toplanan e-posta bilgileri saklanmaz veya başka bir amaç için kullanılmaz. Bu bilgi başka hiçbir tarafla paylaşılmaz.

KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI

Crello, tüm Crello faaliyetleri sırasında bilgilerin korunmasına ilişkin standartları aktif olarak izler ve uygular;

 • Bilgiye erişimin yalnızca kullanıcıya hizmet sağlamak için ihtiyaç duyan çalışanlarla sınırlandırılması;
 • Çalışanlar tarafından gizlilik sözleşmelerinin imzalanması;
 • Ortaklar ve dış şirketler tarafından imzalanan ve gizlilik sözleşmelerinin belirli işlevlerinin yerine getirilmesi için davet edilmiş ve bu bilgilerin yetkisiz amaçlar için kullanılmamasına ilişkin sözleşmeler;
 • Üçüncü şahıs ödeme ağ geçidi servis sağlayıcılarımızın kullanımı yoluyla SSL teknolojisini kullanan kredi kartı numarası gibi ödeme verilerinin şifrelenmesi;
 • Kullanıcıdan elde edilen kişisel bilgilerin şifrelenmiş biçimde, yetkisiz erişime karşı korunan bilgisayarlarda saklanması.

Depolama, işleme ve elektronik forma aktarma sırasında bilgilerin korunmasına yönelik mükemmel bir güvenlik yöntemi bulunmadığından, Crello, şirket tarafından verilen tüm çabalara rağmen, tam güvenlik garantisi vermez. Kullanıcının bir hesap hakkındaki bilgisi ve kişisel bilgileri bir şifreyle korunursa, bu şifrenin güvenliği ve açıklanmaması kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Kullanıcılar ayrıca, ikamet ettikleri veya bulundukları ülkelerde yetkili denetim otoritelerine şikayette bulunma hakkına sahiptir, bunun için gizlilik haklarından herhangi birinin Crello tarafından ihlal edildiğini düşünmeleri gerekir.

IŞIK KUTUSU GÖNDERME

Kullanıcı bir arkadaşına bir ışık kutusunun önizlemesini göndermek için yönlendirme hizmetimizi kullanmayı seçerse, kullanıcıdan arkadaşının e-posta adresini isteriz. Bu arkadaşa otomatik olarak siteyi ziyaret etmeye ve ışık kutusunu görüntülemeye davet eden bir kerelik bir e-posta göndeririz. Crello bu bilgileri depolamaz, tek amacı tek seferlik e-posta göndermektir.

AÇIK KİMLİK

Kullanıcılar Facebook Connect veya Open ID gibi oturum açma hizmetlerini kullanarak Sitemize giriş yapabilir. Bu hizmetler, kullanıcının kimliğini doğrulayacak ve kullanıcılara kayıt formumuzu önceden doldurmak için ad ve e-posta adresi gibi belirli kişisel bilgileri bizimle paylaşma seçeneği sağlayacaktır. Facebook Connect gibi hizmetler, kullanıcılara Sitedeki etkinlikleri hakkında bilgileri kendi ağlarındaki diğer kişilerle paylaşmaları için profil sayfalarına gönderme seçeneği sunar.

KÜÇÜK YAŞTAKİ KULLANICILAR

Site, Site içeriği ve hizmetleri 18 yaşından küçükler ve kişiler tarafından kullanılmaya yönelik değildir, 18 yaşından küçükler ve kişilere ait herhangi bir kişisel bilgiyi isteyerek ve bilerek toplama, kullanma veya ifşa etme amacıyla tasarlanmamış ve niyetlenmemiştir. Crello Sitede çocuklardan elde edilen kişisel bilgilerin bulunduğunu ve bunların gönderildiğini fark ettiği anda çocuklardan alınan kişisel bilgileri anında siler ve/veya çocuklardan alınan kişisel bilgilerin kullanımı veya ifşası için ebeveynlerden geçerli bir onay almaya çalışır.

Kullanıcı, 18 yaşında olduğunu, Sitenin kullanımı için gerekli tüm yeterliliğe sahip olduğunu onaylar ve garanti eder ve Site dosyalarının veya tasarımlarının kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk için yeterli yasal zorunluluklara tabidir. Kullanıcı, Site kullanımı ile ilgili tüm durumlar için, ayrım yapmadan tüm sorumluluklarının yanı sıra, kendisiyle birlikte yaşayan 18 yaşın altındaki çocuklar ve küçükler de dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından kendi giriş ve şifresinin kullanılmasından sorumludur.

BAĞLANTILAR

Site sayfaları, burada belirtilenlerden farklı gizlilik hükmü kural ve prosedürlerini kullanabilecek ve bunlara uygun üçüncü şahısların, yan kuruluşların ve bağlı kuruluşların sitelerine, hizmetlerine ve işlevlerine bağlantılar içerebilir. Crello bu tür kaynakların gizlilik politikasından sorumlu değildir.

BLOGLAR

Sitemiz herkese açık bloglar veya topluluk forumları sunmaktadır. Kullanıcılar, bu alanlarda sağladıkları bilgilerin, bunlara erişen başkaları tarafından okunabileceğini, toplanabileceğini ve kullanılabileceğini bilmelidir. Kişisel bilgilerin blogumuzdan veya topluluk forumumuzdan kaldırılmasını talep etmek için, bizimle iletişime geçiniz [email protected].

Blogumuz ayrıca yorum göndermek için kullanıcı kaydı gerektirebilecek bir üçüncü şahıs uygulaması tarafından yönetilir. Blog'da yayınlanan bilgilere erişimimiz veya denetimimiz yoktur. Kullanıcıların yorum bölümüne gönderilen kişisel bilgileri kaldırmak için üçüncü taraf uygulamasıyla iletişim kurmaları veya üçüncü şahıs uygulamasına giriş yapmaları gerekir. Üçüncü şahıs uygulamanın bilgileri nasıl kullandığını öğrenmek için lütfen gizlilik politikalarını gözden geçirin.

SOSYAL MEDYA AYGITLARI

Sitemiz, Facebook Beğen düğmesi ve Aygıtları gibi Sosyal Medya Özelliklerini (Bu Düğmeyi Paylaş düğmesi) veya Sitemizde çalışan etkileşimli mini programları içerir. Bu Özellikler, kullanıcıların Internet protokol adresini, kullanıcılarının Sitemizde hangi sayfayı (sayfalarını) ziyaret ettiğine ilişkin bilgileri toplayabilir ve Özelliğin düzgün çalışmasını sağlamak için bir çerez ayarlayabilir. Sosyal Medya Özellikleri ve Aygıtlar ya üçüncü bir taraf tarafından ya da doğrudan Sitemizde tutulur. Kullanıcıların bu Özelliklerle etkileşimleri, bunu sağlayan şirketin gizlilik bildirimine tabidir.

BU KURALLARDA YAPıLAN DEĞIŞIKLIKLER

Bu gizlilik politikasını, bilgi uygulamalarımızdaki değişiklikleri yansıtacak şekilde güncelleyebiliriz. Herhangi bir dosya (veya malzeme) değişikliği yaparsak, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce bu Sitede bir bildirim yoluyla kullanıcıları bilgilendireceğiz. Kullanıcıların gizlilik uygulamalarımızla ilgili en son bilgiler için bu sayfayı düzenli aralıklarla gözden geçirmelerini öneririz.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Gizlilik politikamızla ilgili her türlü sorunuz, endişeniz veya öneriniz için lütfen bizimle iletişim kurun. [email protected] veya 135 West 26, Street 4B, New York, NY 10001 adresine mektup gönderebilirsiniz. Bir Avrupa Birliği ülkesinde yaşıyorsanız, Avrupa Birliği’nde gizlilik konularında Crello’nun belirlenmiş bir temsilcisi olan Depositphotos EU Limited'e 261, 28th October Street, Agias Triadas, 3035 Limassol, Cyprus adresinden mektup gönderin.

Hem Crello hizmetlerini kullanmayanlar hem de kullanıcılar, gizliliğimize ilişkin soruları, endişeleri veya önerileri için Crello ile iletişim kurabilir.

Yasal Uyarı: Bu belgenin yasal olarak bağlayıcı olan versiyonu İngilizce dilinde yazılmıştır ve İngilizce konuşamayan kullanıcıların rahatlığı için diğer dillere çevrilmiştir. İngilizce sürüm ile çevrilmiş sürüm arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce sürüm çevrilmiş sürümün yerini alır.

Bu makale yardımcı olmadı mı?Desteğe başvurun